Gezien de steeds sterker wordende Nederlandse afzetmarkt voor Alpaco, hebben we beslist om ook Alpaco Nederland op te richten.

Het kantoor bevindt zich in dezelfde lokalen als deze van ETT-Benelux, waar we steeds nauwer mee samenwerken.